KQXSXSMBXSMNXSMTVietlott

>>XSAG XSBL XSBT XSBD XSBP XSBTH XSCM XSCT XSDL XSDN XSDT XSHCM XSHG XSKG XSLA XSST XSTN XSTG XSTV XSVL XSVT

Xem KQXS theo thứ trong tuần

XSMN Thứ 4

Cần Thơ

Đồng Nai

Sóc Trăng

21/02/2018 XSCT XSDN XSST
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
XS XSCT Thứ 4 XSDN Thứ 4 XSST Thứ 4

Xổ số Miền Nam ngày 21/02/2018

Thứ 4

Sóc Trăng

Cần Thơ

Đồng Nai

Giải tám

51

02

99

Giải bảy

250

663

995

Giải sáu

1789

5596

3115

7673

4292

3026

7827

1962

8411

Giải năm

6474

8217

0813

Giải tư

38995

18380

34951

83752

63779

00491

28269

06045

81871

28422

96183

94120

57381

78553

54904

21696

69341

35581

75336

55442

72711

Giải ba

62599

23341

47003

09709

66445

77339

Giải nhì

21265

99222

29622

Giải nhất

16749

39888

21700

Giải đặc biệt (ĐB)

026246

800865

577594

Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
Chục Số Đơn vị Chục Số Đơn vị Chục Số Đơn vị
8,5 0 2 0 3,9,2 0 0 0,4
4,5,9,5 1 5 7,8 1 7 4,8,1,1 1 1,3,1
5 2 2,2,9,0 2 2,2,0,6 2,4,6 2 2,7
3 0,8,5,7,6 3 1 3 9,6
7 4 6,9,1 4 5 9,0 4 5,1,2
6,9,1 5 1,2,0,1 6,4 5 3 4,9 5
4,9 6 5,9 2 6 5,3 9,3 6 2
7 9,4 1 7 1,3 2 7
8 0,9 8 8 8,3,1 8 1
4,9,7,6,8 9 9,5,1,6 0 9 2 3,9 9 4,6,5,9

Xổ số Miền Nam ngày 14/02/2018

Thứ 4

Sóc Trăng

Cần Thơ

Đồng Nai

Giải tám

18

22

75

Giải bảy

659

164

524

Giải sáu

1697

3315

5441

7025

3776

5215

7114

6137

0705

Giải năm

2768

8390

0863

Giải tư

53486

03441

55292

03857

49699

92894

32982

21008

72607

92451

92957

37133

02413

73245

78648

33521

76879

03434

29848

28187

72813

Giải ba

35837

27202

94383

93883

28304

69324

Giải nhì

65943

54192

68000

Giải nhất

94562

43699

91692

Giải đặc biệt (ĐB)

985427

576674

275319

Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
Chục Số Đơn vị Chục Số Đơn vị Chục Số Đơn vị
0 2 9 0 8,7 0 0 0,4,5
4,4 1 5,8 5 1 3,5 2 1 9,3,4
6,0,9,8 2 7 9,2 2 5,2 9 2 4,1,4
4 3 7 8,8,3,1 3 3 1,6 3 4,7
9 4 3,1,1 7,6 4 5 0,2,3,1,2 4 8,8
1 5 7,9 4,2,1 5 1,7 0,7 5
8 6 2,8 7 6 4 6 3
2,3,5,9 7 0,5 7 4,6 8,3 7 9,5
6,1 8 6,2 0 8 3,3 4,4 8 7
9,5 9 2,9,4,7 9 9 9,2,0 1,7 9 2

Xổ số Miền Nam ngày 07/02/2018

Thứ 4

Sóc Trăng

Cần Thơ

Đồng Nai

Giải tám

61

30

80

Giải bảy

308

164

914

Giải sáu

9525

0291

3881

8921

1688

5206

6054

8824

1612

Giải năm

5716

4787

5320

Giải tư

98072

64723

34917

88583

92206

84152

85218

48361

59804

21093

43414

02269

15059

11474

00602

48298

13402

21941

07063

78905

52391

Giải ba

13661

21661

95246

35253

94596

29574

Giải nhì

03242

32201

31907

Giải nhất

10073

12777

72587

Giải đặc biệt (ĐB)

137269

555999

381211

Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
Chục Số Đơn vị Chục Số Đơn vị Chục Số Đơn vị
0 6,8 3 0 1,4,6 2,8 0 7,2,2,5
6,6,9,8,6 1 7,8,6 0,6,2 1 4 1,4,9 1 1,2,4
4,7,5 2 3,5 2 1 0,0,1 2 0,4
7,2,8 3 5,9 3 0 6 3
4 2 0,1,7,6 4 6 7,5,2,1 4 1
2 5 2 5 3,9 0 5 4
0,1 6 9,1,1,1 4,0 6 1,9,4 9 6 3
1 7 3,2 7,8 7 7,4 8,0 7 4
1,0 8 3,1 8 8 7,8 9 8 7,0
6 9 1 9,6,5 9 9,3 9 6,8,1

Xổ số Miền Nam ngày 31/01/2018

Thứ 4

Sóc Trăng

Cần Thơ

Đồng Nai

Giải tám

43

19

53

Giải bảy

888

716

728

Giải sáu

8972

8081

9701

2640

7150

5773

6824

8721

4710

Giải năm

0987

1552

1105

Giải tư

61948

64717

12970

47549

39149

44605

10549

51922

83778

13864

27791

00200

95211

06364

10823

70053

48737

69204

87100

53659

13006

Giải ba

40973

85079

41021

16147

19660

34161

Giải nhì

39126

50842

51172

Giải nhất

58423

92733

14383

Giải đặc biệt (ĐB)

031138

455735

218878

Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
Chục Số Đơn vị Chục Số Đơn vị Chục Số Đơn vị
7 0 5,1 0,4,5 0 0 6,0,1 0 4,0,6,5
8,0 1 7 2,9,1 1 1,6,9 6,2 1 0
7 2 3,6 4,2,5 2 1,2 7 2 3,4,1,8
2,7,4 3 8 3,7 3 5,3 8,2,5,5 3 7
4 8,9,9,9,3 6,6 4 2,7,0 0,2 4
0 5 3 5 2,0 0 5 3,9,3
2 6 1 6 4,4 0 6 0,1
1,8 7 3,9,0,2 4 7 8,3 3 7 8,2
3,4,8 8 7,1,8 7 8 7,2 8 3
7,4,4,4 9 1 9 1 5 9

Xổ số Miền Nam ngày 24/01/2018

Thứ 4

Sóc Trăng

Cần Thơ

Đồng Nai

Giải tám

67

99

08

Giải bảy

427

332

593

Giải sáu

9652

9829

0937

0033

0358

1977

5249

9880

8772

Giải năm

0726

8221

4023

Giải tư

72564

81080

47049

71921

84205

60739

41022

33304

53943

81441

99090

03843

69799

10318

30679

79842

21602

90509

12091

50997

74637

Giải ba

85960

68321

40210

94956

42675

19017

Giải nhì

23486

60969

79836

Giải nhất

05949

63285

54121

Giải đặc biệt (ĐB)

917264

225907

508957

Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
Chục Số Đơn vị Chục Số Đơn vị Chục Số Đơn vị
6,8 0 5 1,9 0 7,4 8 0 2,9,8
2,2 1 4,2 1 0,8 2,9 1 7
2,5 2 1,1,2,6,9,7 3 2 1 4,0,7 2 1,3
3 9,7 4,4,3 3 3,2 2,9 3 6,7
6,6 4 9,9 0 4 3,1,3 4 2,9
0 5 2 8 5 6,8 7 5 7
8,2 6 4,0,4,7 5 6 9 3 6
3,2,6 7 0,7 7 7 5,1,9,3 7 5,9,2
8 6,0 1,5 8 5 0 8 0
4,4,3,2 9 6,9,9 9 0,9,9 7,0,4 9 1,7,3

Xổ số Miền Nam ngày 17/01/2018

Thứ 4

Sóc Trăng

Cần Thơ

Đồng Nai

Giải tám

45

11

80

Giải bảy

542

167

156

Giải sáu

3133

8797

1788

6523

0613

0598

7176

0347

1695

Giải năm

9215

1906

5595

Giải tư

57699

17077

40551

87722

52994

05577

12427

07647

51406

76004

11323

58570

85218

72463

44541

73867

58034

86002

27224

58794

37568

Giải ba

35784

01349

91311

06066

89373

09634

Giải nhì

16030

49462

23316

Giải nhất

26988

08048

14637

Giải đặc biệt (ĐB)

907234

750107

630253

Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
Chục Số Đơn vị Chục Số Đơn vị Chục Số Đơn vị
3 0 7 0 7,6,4,6 8 0 2
5 1 5 1,1 1 1,8,3,1 4 1 6
2,4 2 2,7 6 2 3,3 0 2 4
3 3 4,0,3 2,6,2,1 3 5,7 3 7,4,4
3,8,9 4 9,2,5 0 4 8,7 3,3,2,9 4 1,7
1,4 5 1 5 9,9 5 3,6
6 6,0,0 6 2,6,3,7 1,7,5 6 7,8
7,7,2,9 7 7,7 0,4,6 7 0 3,6,4 7 3,6
8,8 8 8,4,8 4,1,9 8 6 8 0
4,9 9 9,4,7 9 8 9 4,5,5

Xổ số Miền Nam ngày 10/01/2018

Thứ 4

Sóc Trăng

Cần Thơ

Đồng Nai

Giải tám

92

76

79

Giải bảy

395

978

742

Giải sáu

6016

6567

5373

3375

6241

5472

0825

4897

3688

Giải năm

5610

3208

5319

Giải tư

12076

68197

26219

11949

90294

28987

41411

68408

15827

32672

68540

72606

47452

29489

93180

98671

93281

39685

08130

58587

15696

Giải ba

52383

53296

92539

71408

65495

08939

Giải nhì

84090

53787

10456

Giải nhất

64936

49499

14430

Giải đặc biệt (ĐB)

900774

734863

593276

Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
Chục Số Đơn vị Chục Số Đơn vị Chục Số Đơn vị
9,1 0 4 0 8,8,6,8 3,8,3 0
1 1 9,1,0,6 4 1 7,8 1 9
9 2 7,5,7 2 7 4 2 5
8,7 3 6 6 3 9 3 0,9,0
7,9 4 9 4 0,1 4 2
9 5 7 5 2 9,8,2 5 6
3,9,7,1 6 7 0,7 6 3 7,5,9 6
9,8,6 7 4,6,3 8,2 7 2,5,2,8,6 8,9 7 6,1,9
8 3,7 0,0,0,7 8 7,9 8 8 0,1,5,7,8
1,4 9 0,6,7,4,5,2 9,3,8 9 9 3,1,7 9 5,6,7

Xổ số Miền Nam ngày 03/01/2018

Thứ 4

Sóc Trăng

Cần Thơ

Đồng Nai

Giải tám

18

83

71

Giải bảy

594

039

330

Giải sáu

8779

3985

7406

1940

5552

3781

4384

8272

1288

Giải năm

8493

6343

5126

Giải tư

90427

03507

70994

16976

59243

25948

02082

03694

50178

74314

17896

74744

73655

07710

67846

85717

27998

13455

81350

88325

01283

Giải ba

86937

65404

91125

82677

32515

19286

Giải nhì

90943

68951

81513

Giải nhất

03451

66656

04723

Giải đặc biệt (ĐB)

752123

385965

309086

Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
Chục Số Đơn vị Chục Số Đơn vị Chục Số Đơn vị
0 4,7,6 1,4 0 5,3 0
5 1 8 5,8 1 4,0 7 1 3,5,7
8 2 3,7 5 2 5 7 2 3,5,6
2,4,4,9 3 7 4,8 3 9 2,1,8 3 0
0,9,9 4 3,3,8 9,1,4 4 4,3,0 8 4 6
8 5 1 6,2,5 5 6,1,5,2 1,5,2 5 5,0
7,0 6 5,9 6 5 8,8,4,2 6
3,2,0 7 6,9 7 7 7,8 1 7 2,1
4,1 8 2,5 7 8 1,3 9,8 8 6,6,3,4,8
7 9 4,3,4 3 9 4,6 9 8

Xổ số Miền Nam ngày 27/12/2017

Thứ 4

Sóc Trăng

Cần Thơ

Đồng Nai

Giải tám

67

24

62

Giải bảy

187

383

179

Giải sáu

0144

9417

2295

0203

9196

2198

5554

0942

0115

Giải năm

7414

9582

7730

Giải tư

16618

39168

49717

11685

02463

28549

14115

93300

84705

07534

70534

36160

23367

60432

64865

07135

07460

35177

51420

43419

65837

Giải ba

72140

85394

71387

06093

45114

60260

Giải nhì

06747

13266

19261

Giải nhất

18152

53518

95585

Giải đặc biệt (ĐB)

598103

081208

408049

Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
Chục Số Đơn vị Chục Số Đơn vị Chục Số Đơn vị
4 0 3 0,6 0 8,0,5,3 6,6,2,3 0
1 8,7,5,4,7 1 8 6 1 4,9,5
5 2 3,8 2 4 4,6 2 0
0,6 3 9,0,8 3 4,4,2 3 5,7,0
9,1,4 4 7,0,9,4 3,3,2 4 1,5 4 9,2
8,1,9 5 2 0 5 8,6,3,1 5 4
6 8,3,7 6,9 6 6,0,7 6 1,0,5,0,2
4,1,1,8,6 7 8,6 7 7,3 7 7,9
1,6 8 5,7 0,1,9 8 7,2,3 8 5
4 9 4,5 9 3,6,8 4,1,7 9

Lịch quay mở thưởng Miền Nam (KQXSMN) trong tuần

Thứ / tuần Tên đầy đủ Tên ngắn (viết tắt)
Thứ 2 Xổ số Miền Nam Thứ 2 XSMN Thứ 2
Thứ 3 Xổ số Miền Nam Thứ 3 XSMN Thứ 3
Thứ 4 Xổ số Miền Nam Thứ 4 XSMN Thứ 4
Thứ 5 Xổ số Miền Nam Thứ 5 XSMN Thứ 5
Thứ 6 Xổ số Miền Nam Thứ 6 XSMN Thứ 6
Thứ 7 Xổ số Miền Nam Thứ 7 XSMN Thứ 7
Chủ nhật Xổ số Miền Nam Chủ nhật XSMN Chủ nhật
Xổ số Miền Nam

- Xổ số Cần Thơ

- Xổ số Đồng Nai

- Xổ số Sóc Trăng

Xổ số Miền Bắc

- Xổ số Bắc Ninh

Xổ số Miền Trung

- Xổ số Đà Nẵng

- Xổ số Khánh Hòa

Xổ số Vietlott

- Xổ số Mega 6/45

Xổ số Điện toán

- Xổ số Điện toán 123

- Xổ số Điện toán 6x36

- Xổ số Thần Tài


Subscribe Kênh Trực tiếp Xổ số (Youtube) để cập nhật Xổ số NHANH nhất
Mega 6/45 - Thứ 4, Thứ 6, Chủ nhật

Max 4D - Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7

Điện toán 6x36 - Thứ 4, Thứ 7

Điện toán 123 - Hàng ngày

Thần tài 4 - Hàng ngày

Hà Nội - Thứ 2, Thứ 5

Quảng Ninh - Thứ 3

Bắc Ninh - Thứ 4

Hải Phòng - Thứ 6

Nam Định - Thứ 7

Thái Bình - Chủ nhật

Cà Mau - Thứ 2Đồng Tháp - Thứ 2

Hồ Chí Minh - Thứ 2, Thứ 7

Bạc Liêu - Thứ 3

Bến Tre - Thứ 3

Vũng Tàu - Thứ 3

Cần Thơ - Thứ 4

Đồng Nai - Thứ 4

Sóc Trăng - Thứ 4

An Giang - Thứ 5

Bình Thuận - Thứ 5

Tây Ninh - Thứ 5

Bình Dương - Thứ 6

Trà Vinh - Thứ 6

Vĩnh Long - Thứ 6

Bình Phước - Thứ 7

Hậu Giang - Thứ 7

Long An - Thứ 7

Đà Lạt - Chủ nhật

Kiên Giang - Chủ nhật

Tiền Giang - Chủ nhật

Phú Yên - Thứ 2

Thừa Thiên Huế - Thứ 2

Đắc Lắc - Thứ 3

Quảng Nam - Thứ 3

Đà Nẵng - Thứ 4, Thứ 7

Khánh Hòa - Thứ 4, Chủ nhật

Bình Định - Thứ 5

Quảng Bình - Thứ 5

Quảng Trị - Thứ 5

Gia Lai - Thứ 6

Ninh Thuận - Thứ 6

Đắc Nông - Thứ 7

Quảng Ngãi - Thứ 7

Kon Tum - Chủ nhật

XSMB - Thứ 2

XSMB - Thứ 3

XSMB - Thứ 4

XSMB - Thứ 5

XSMB - Thứ 6

XSMB - Thứ 7

XSMB - Chủ nhật

XSMN - Thứ 2

XSMN - Thứ 3

XSMN - Thứ 4

XSMN - Thứ 5

XSMN - Thứ 6

XSMN - Thứ 7

XSMN - Chủ nhật

XSMT - Thứ 2

XSMT - Thứ 3

XSMT - Thứ 4

XSMT - Thứ 5

XSMT - Thứ 6

XSMT - Thứ 7

XSMT - Chủ nhật

Xổ số Miền Nam

- Xổ số Bạc Liêu

- Xổ số Bến Tre

- Xổ số Vũng Tàu

Xổ số Miền Bắc

- Xổ số Quảng Ninh

Xổ số Miền Trung

- Xổ số Đắc Lắc

- Xổ số Quảng Nam

Xổ số Vietlott

- Xổ số Max 4D

Xổ số Điện toán

- Xổ số Điện toán 123

- Xổ số Thần Tài

Xổ số Mega 645Xổ số hôm nayXSMBXSMNXSMTXSMB trực tiếpXSMN trực tiếpXSMT trực tiếp

ANH

TBN

ĐỨC

Ý

PHÁP

C1

C2